CÔNG TY TNHH HYVISION SYSTEM

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Phong mở rộng, Bắc Ninh

Nhà xưởng được thiết kế hiện đại phù hợp với đa số các ngành Công nghiệp. Đạt mọi chứng chỉ an toàn