Lĩnh vực hoạt động

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

  • Với mục tiêu gia tăng nguồn lực kinh doanh, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, Dinhle Group đã và đang đầu tư mở rộng, phát triển các khu công nghiệp quy mô khắp cả nước với tiêu chí thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại nhất…

XÂY DỰNG NHÀ MÁY, VĂN PHÒNG CHO THUÊ HOẶC BÁN

  • Dinhle Group tiên phong tích hợp toàn bộ các hoạt động dịch vụ bất động sản trên một nền tảng công nghệ; cung cấp đầy đủ, minh bạch thông tin dự án; giúp quá trình cho thuê và bán diễn ra nhanh chóng, dễ dàng.

DỊCH VỤ LOGISTIC

  • Dinhle Group đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  • Đây là một trong những hoạt động cốt lõi, tạo nên uy tín và thương hiệu Dinhle Group trên thị trường bất động sản trong hơn 20 năm qua.