Văn hóa doanh nghiệp

Tầm nhìn: Trở thành tập đoàn kinh tế – tài chính toàn cầu

Sứ mệnh: Mang lại sự hài lòng cho khách hàng, cổ đông & đối tác

Giá trị: Khát vọng – Chính trực – Chuyên nghiệp – Nhân văn

Định hướng

-Đa sở hữu: Dinhle Group hướng tới việc đa dạng hóa và mở rộng quy mô sở hữu bao gồm cá nhân, pháp nhân, các định chế tài chính trong và ngoài nước nhằm tăng quy mô vốn điều lệ.

-Đa ngành nghề: Xuất phát từ dịch vụ bất động sản công nghiệp nhưng Dinhle Group không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển sang các ngành khác, đem lại giá trị gia tăng cho xã hội.

-Đa quốc gia: Không chỉ phát triển tại thị trường Việt Nam, Dinhle Group định hướng vươn ra khu vực toàn cầu trong tương lai.

Xây dựng bất động sản công nghiệp

-Hiệu quả: Tiêu chí đánh giá và thước đo sức mạnh của Dinhle Group là hiệu quả. Trong mọi tình huống hay hoàn cảnh phải xây dựng công ty hiệu quả.

-Vĩ đại: Định hướng xây dựng tổ chức trở nên vĩ đại để cạnh tranh và dẫn dắt thị trường trong và ngoài nước. Dinhle Group không chỉ cạnh tranh nội địa mà còn định hướng phát triển ra quy mô toàn cầu.

-Trường tồn: Trường tồn là nguyên tắc và định hướng trong hành động, hoạt động kinh doanh. Bất luận trong trường hợp nào phải đảm bảo an toàn, hiệu quả để trường tồn.

         Tư tưởng phát triển doanh nghiệp

-Phát triển nhanh nhưng bền vững.

-Xây dựng mô hình kinh doanh đảm bảo dù thị trường có biến động tăng hay giảm vẫn hiệu quả.