Để đón tiếp chu đáo và phục vụ quý khách được tốt nhất. Vui lòng điển các thông tin vào form sau. Đinh Lê sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin. Trân trọng cảm ơn.

Please fill out the following form so that we can best serve you. Dinh Le will contact you soon. Sincerely thank you


    Địa điểm tổ chức dạ tiệc: